Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website www.euregiofinanzcenter.de (hierna "de Website") en de diensten die worden aangeboden door Euregio Finanz Center (hierna "wij", "ons" of "onze"). Door de Website te bezoeken of gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid
Hoewel wij de uiterste zorg betrachten bij het samenstellen van de inhoud van deze website, sluiten wij, evenals de uitgever, redactie, medewerkers van deze website en de met ons samenwerkende bedrijven, elke aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.Bepaalde verwijzingen op deze website kunnen leiden naar informatiebronnen die worden bijgehouden door derden en waarover wij geen controle hebben. Euregio Finanz Center en/of gelieerde ondernemingen dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op deze servers of systemen.

Copyright
Alle informatie op deze website wordt gepubliceerd onder Copyright © 2024. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de domeinhouder worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@euregiofinanzcenter.de. euregiofinanzcenter.de is een geregistreerd product van de domeinhouder.

Akkoord
Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het bovenstaande.